Wat is hittestress?

Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht. Hittestress heeft invloed op de activiteit, productie en gezondheid van uw vee. Onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf een temperatuur van 22°C vee een verminderde voeropname vertoond en daardoor lichaamsgewicht verliest. De productie verminderd en kan gedurende een langere periode beneden de norm blijven.

De optimale omgevingstemperatuur voor vee ligt tussen -5°C en 18°C. Zeker twee maanden per jaar overstijgt de temperatuur in Nederland de kritieke waarde van 20°C. Tijdens normale omstandigheden houdt het vee, door te zweten en te hijgen, haar lichaamstemperatuur binnen de grenzen van 38 tot 39°C. Door de ademhalingssnelheid te verhogen en verdamping via de huid, wordt warmte afgevoerd.

Bijvoorbeeld boven een temperatuur van 18°C kost het voor een koe al extra energie om warmte af te voeren. Tijdens deze hoge temperaturen is het vee dus nog nauwelijks in staat haar eigen lichaamstemperatuur te regelen.

Een koe bijvoorbeeld kan, in extreme omstandigheden, 20 tot 25 liter waterdamp per dag produceren. Doordat een koe haar eigen warmteproductie moet beperken, gaat ze bij hittestress minder bewegen (minder spierarbeid) en minder voer opnemen (minder verteringsarbeid). De voeropname kan tot 25% afnemen, wat mede de oorzaak is voor een verlaagde melkproductie. Daarnaast kost het hijgen en zweten ook energie.