Van de Ven: hogedrukverneveling boven plafond

In de afgelopen jaren heeft varkenshouder Berton van de Ven in Uden op diverse manieren geprobeerd om de hittestress bij de zeugen en vleesvarkens te verminderen. Er werden simpele tuinsproeiers voor de luchtinlaat geplaatst, maar die brachten veel te veel vocht in de stal. En ook in de kraamstal bedacht de ondernemer een simpele tijdelijke oplossing met ventilatoren.
“Tijdens het werpen plaatste ik een ventilator, die we ook in huis gebruiken, bij de neus van de zeug”, vertelt Van de Ven. Hij heeft sinds juni 2020 een structurele oplossing voor meer welzijn en werkplezier tijdens hitteperioden gevonden in een hogedrukverneveling met ventilatoren. “Ik heb met een investering van € 70.000 niet voor de goedkoopste optie gekozen”, geeft de varkenshouder aan, die graag voor alle diercategorieën op het bedrijf een oplossing wenste. Dit bedrag is inclusief alle materialen en werkzaamheden die nodig waren voor het aanleggen en een goede werking van het koelsysteem.

Berton van de Ven (32) in Uden investeerde voor zijn hele varkensbedrijf in een hogedrukvernevelingsinstallatie van TS Holland Group in combinatie met ventilatoren. - Foto: Van Assendelft Fotografie
Berton van de Ven (32) in Uden investeerde voor zijn hele varkensbedrijf in een hogedrukvernevelingsinstallatie van TS Holland Group in combinatie met ventilatoren. – Foto: Van Assendelft Fotografie

De stal met 2.600 vleesvarkens heeft een centrale gang met afdelingen aan beide zijden. In beide luchtkanalen boven de afdelingen met plafondventilatie hangen 6 ventilatoren met nozzles. De capaciteit van de ventilatoren en hoeveelheid waternevel is afgestemd op het aantal kilogram varken dat maximaal in de stal ligt.
De ventilatoren met hogedrukwaterverneveling koelen de lucht en blazen de lucht rond, waardoor er een betere verdeling van de binnenkomende lucht is en het ook meer afkoelt. Afhankelijk van de buitentemperatuur, de temperatuur en luchtvochtigheid boven de afdelingen, schakelt de waterverneveling automatisch op gezette tijden aan en uit.
Boven in de luchtinlaat van de kraamafdelingen met plafondventilatie hangen drie ‘kleinere’ ventilatoren met vernevelinstallatie. Met de installatie heeft Van de Ven afgelopen zomer de buitentemperatuur met 12 graden terug kunnen koelen voordat het de vleesvarkensstal en de kraamafdelingen binnenkwam. Bij de biggenstal en de dragende zeugenstal zijn de nozzels aan de luchtinlaatklep gemonteerd. Hiermee kan de temperatuur 8 graden teruggekoeld worden.
Het leidingwater zorgt door kalk soms voor verstopte nozzles, maar dat lost de varkenshouder op door de nozzles een nacht in de azijn te leggen. “De gehele vernevelingsinstallatie verbruikt 40 Ampère als alles aanstaat, hiervoor heb ik de stroomaansluiting moeten verzwaren”, besluit de tevreden varkenshouder.

Met de hogedrukverneveling bleef de groei van de vleesvarkens in 2020 op peil, terwijl deze in 2019 nog met 25 gram daalde in de zomer. Ook de kraamzeugen bleven doorvreten. : Foto: Van Assendelft Fotografie