Reken voorgoed af met hittestress
met ons vernevelingssysteem.

Uw vee voelt zich, net als wij, blijer en productiever als zij in een comfortabele omgeving zijn.

Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht. Hittestress heeft onder andere invloed op de activiteit, productie en de gezondheid van uw vee. Als uw vee last heeft van hittestress, kan de productie voor langere tijd beneden de norm blijven.

Wat is hittestress en wat zijn de gevolgen?

Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht. Hittestress heeft onder andere invloed op de activiteit, productie en de gezondheid van uw vee. Als uw vee last heeft van hittestress, kan de productie voor langere tijd beneden de norm blijven.

De economische gevolgen van hittestress zijn ook hoog, zoals in de tabel hieronder, aan de hand van onderzoek van Wageningen Livestock Research (WUR), te zien is.
Scenario Weinig (€) Gemiddeld (€) Veel (€)
Verminderde geleverde kg melk 1500 2154 2808
Verminderde geleverde kg vet 599 794 1030
Verminderde geleverde kg eiwit 609 866 1122
Toename in tussenkalftijd 124 177 229
Verslechtering in klauwgezondheid 56 80 104
Verslechtering in uiergezondheid 161 231 301
Totaal kosten per jaar 3008 4301 5593
De optimale omgevingstemperatuur voor vee ligt tussen -5°C en 18°C. Zeker twee maanden per jaar overstijgt de temperatuur in Nederland de kritieke waarde van 20°C. Tijdens normale omstandigheden houdt het vee, door te zweten en te hijgen, haar lichaamstemperatuur binnen de grenzen van 38 tot 39°C. Door de ademhalingssnelheid te verhogen en verdamping via de huid, wordt warmte afgevoerd.

Een veelgebruikte maatstaf om de thermische belasting op koeien te beoordelen is de Temperature-Humidity Index(THI). De THI is gebaseerd op de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, waarbij externe factoren zoals zonnestraling en windsnelheid niet worden meegenomen. Een THI van 68 wordt vaak beschouwd als de drempelwaarde waarboven koeien hittestress kunnen ervaren In Nederland kan dit plaatsvinden vanaf 20°C.

Hittestress voorkomen

Onderzoek heeft uitgewezen dat een hogedruk vernevelingssysteem in combinatie met een goede luchtstroming een zeer positieve uitwerking heeft op de productie van uw vee. Met ons vernevelingssysteem wordt er water door nozzles onder hogedruk verneveld. Dit eventueel in combinatie met ventilatoren.

De mist verdampt meteen, waardoor de lucht in uw stal afkoelt. Doordat de mist meteen verdampt, worden uw vee en de stal niet nat.

Om een gezond klimaat en een stabiele productie te houden tijdens de warme zomerdagen, ontwerpt, levert en installeert Hittestress.nl diverse vernevelingssystemen voor bijna iedere denkbare toepassing. Ook kunnen wij het onderhoud van het vernevelingssysteem verzorgen voor u.

nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Lees Meer