Hoe werkt het?

De ideale oplossing tegen hittestress!

Bij temperaturen boven de 20 graden krijgt uw vee al last van hittestress. Met ons mist koelingssysteem wordt er water onder hogedruk verneveld en door de stal verdeeld met ventilatoren. De nozzles die gebruikt worden op de hogedrukvernevelaar zijn 0,2 mm en dus met het oog bijna niet te zien. De mist verdampt waardoor de lucht in de stal afkoelt. Het systeem koelt de dieren en de stal zonder ze nat te maken en zorgt voor een productief klimaat.
Tijdens warme dagen is het mogelijk om met dit systeem de werkelijke temperatuur in de stal tussen de 6 en 8 graden terug te brengen. Door temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren en een klimaatcomputer worden de verschillende secties aan- en uitgeschakeld, gebaseerd op de wensen van de veehouder. Tevens kunnen er meerdere secties in de stal separaat gekoeld worden.
Onder de 21 graden hebben we in een stal een natuurlijke ventilatie. Koude lucht komt via de bestaande luchtopeningen aan de zijkant van de stal binnen en warme lucht verlaat de stal via de nok. Bij een stal met een niet geïsoleerd dak, brengen we eerst de staltemperatuur met een dak sproeier naar beneden. Deze dak sproeier kan aangesloten worden op het grondwater. Bij een minimale staltemperatuur van 21 graden creëren we met ventilatoren een verkoelend briesje.
Een stal met een temperatuur van 25 – 28 graden koelen we met ons systeem verder, door een hogedrukverneveling met een onderbroken cyclus toe te passen. Deze verneveling heeft daarbij een luchtvochtigheidsbewaking. Als de staltemperatuur 28 graden of hoger is, werkt de hogedrukverneveling continue of met hele korte pauzes. De luchtvochtigheidsbewaking zorgt ervoor dat het dier en de stal niet nat worden.
Met het mist koelingssysteem maken we ons hard voor een duurzamere melkveehouderij, een grote bijdrage aan dierwelzijn en een stabiele melkopbrengst gedurende de zomermaanden.
Bij ons kunt u terecht voor gedegen advies op maat. Graag informeren we u over de mogelijkheden van een mist koelingssysteem, gekeken naar uw wensen en situatie. Ons systeem is eenvoudig en snel te monteren.

De geschikte ventilator voor uw wensen.

Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht.Hittestress heeft onder andere invloed op de activiteit, productie en de gezondheid van uw vee. Als uw vee last heeft van hittestress, kan de productie voor langere tijd beneden de norm blijven.

De economische gevolgen van hittestress zijn ook hoog, zoals in de tabel hieronder, aan de hand van onderzoek van Wageningen Livestock Research (WUR), te zien is.

Een veelgebruikte maatstaf om de thermische belasting op koeien te beoordelen is de temperatuur- vochtigheidsindex (THI). De THI is gebaseerd op de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, waarbij externe factoren zoals zonnestraling en windsnelheid niet worden meegenomen. Een THI van 68 wordt vaak beschouwd als de drempelwaarde waarboven koeien hittestress kunnen ervaren In Nederland kan dit plaatsvinden vanaf 20°C.
Scenario Weinig (€) Gemiddeld (€) Veel (€)
Verminderde geleverde kg melk 1500 2154 2808
Verminderde geleverde kg vet 599 794 1030
Verminderde geleverde kg eiwit 609 866 1122
Toename in tussenkalftijd 124 177 229
Verslechtering in klauwgezondheid 56 80 104
Verslechtering in uiergezondheid 161 231 301
Totaal kosten per jaar 3008 4301 5593

Kies voor Hittestress.nl

Onderzoek heeft uitgewezen dat een hogedruk vernevelingsysteem in combinatie met voldoende schaduw en luchtbeweging een zeer positieve uitwerking heeft op de productie van uw vee. Het water, dat wordt verneveld onder hoge druk, verdampt meteen in de lucht van de stal. Voor het verdampen is warmte nodig; deze warmte wordt aan de omgevingslucht onttrokken, waardoor de temperatuur in de stal en/of afdeling afkoelt.
Met het mist koelingssysteem pakt u verschillende problemen tegelijkertijd aan: optimalisatie luchtvochtigheid, koeling, minder fijnstof, aangenamer werkklimaat en vliegenoverlast.
Recent Voorbeeld : 34,2°c buiten, 25,3°C binnen

nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Lees Meer