Wat is Hittestress?

Uw vee voelt zich, net als wij, blijer en productiever als zij in een comfortabele omgeving zijn.

Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht. Hittestress heeft onder andere invloed op de activiteit, productie en de gezondheid van uw vee. Als uw vee last heeft van hittestress, kan de productie voor langere tijd beneden de norm blijven.
De optimale omgevingstemperatuur voor vee ligt tussen -5°C en 18°C. Zeker twee maanden per jaar overstijgt de temperatuur in Nederland de kritieke waarde van 20°C. Tijdens normale omstandigheden houdt het vee, door te zweten en te hijgen, haar lichaamstemperatuur binnen de grenzen van 38 tot 39°C. Door de ademhalingssnelheid te verhogen en verdamping via de huid, wordt warmte afgevoerd.
Bijvoorbeeld boven een temperatuur van 18°C kost het voor een koe al extra energie om warmte af te voeren. Tijdens deze hoge temperaturen is het vee dus nog nauwelijks in staat haar eigen lichaamstemperatuur te regelen.
Een koe bijvoorbeeld kan, in extreme omstandigheden, 20 tot 25 liter waterdamp per dag produceren. Doordat een koe haar eigen warmteproductie moet beperken, gaat ze bij hittestress minder bewegen (minder spierarbeid) en minder voer opnemen (minder verteringsarbeid). De voeropname kan tot 25% afnemen, wat mede de oorzaak is voor een verlaagde melkproductie. Daarnaast kost het hijgen en zweten ook energie.

Wat zijn de gevolgen?

Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht.Hittestress heeft onder andere invloed op de activiteit, productie en de gezondheid van uw vee. Als uw vee last heeft van hittestress, kan de productie voor langere tijd beneden de norm blijven.

De economische gevolgen van hittestress zijn ook hoog, zoals in de tabel hieronder, aan de hand van onderzoek van Wageningen Livestock Research (WUR), te zien is.

Een veelgebruikte maatstaf om de thermische belasting op koeien te beoordelen is de temperatuur- vochtigheidsindex (THI). De THI is gebaseerd op de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, waarbij externe factoren zoals zonnestraling en windsnelheid niet worden meegenomen. Een THI van 68 wordt vaak beschouwd als de drempelwaarde waarboven koeien hittestress kunnen ervaren In Nederland kan dit plaatsvinden vanaf 20°C.
Scenario Weinig (€) Gemiddeld (€) Veel (€)
Verminderde geleverde kg melk 1500 2154 2808
Verminderde geleverde kg vet 599 794 1030
Verminderde geleverde kg eiwit 609 866 1122
Toename in tussenkalftijd 124 177 229
Verslechtering in klauwgezondheid 56 80 104
Verslechtering in uiergezondheid 161 231 301
Totaal kosten per jaar 3008 4301 5593

Hittestress voorkomen​.

Tijdens warme dagen kunt u er als veehouder voor zorgen dat er voldoende luchtcirculatie en vers drinkwater in uw stal is. Echter is dat vaak niet genoeg om de hitte te verslaan. Om een gezond vee-klimaat en stabiele productie te creëren tijdens warme dagen, ontwerpt, levert, installeert en onderhoud Hittestress.nl diverse mist koelingssystemen voor bijna iedere denkbare toepassing. Deze systemen zijn daarmee zeer geschikt voor koeling van stallen en daarom zijn de systemen uiterst geschikt om hittestress te voorkomen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een hogedruk vernevelingssysteem in combinatie met voldoende schaduw en luchtbeweging een zeer positieve uitwerking heeft op de productie van uw vee. Het water, dat wordt verneveld door nozzles van maar 0,2 mm, verdampt meteen in de lucht van de stal. Voor het verdampen is warmte nodig; deze warmte wordt aan de omgevingslucht onttrokken, waardoor de temperatuur in de stal afkoelt.
Energiezuinige ventilatoren

Mist koelingssysteem​.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een hogedruk vernevelingsysteem in combinatie met voldoende schaduw en luchtbeweging een zeer positieve uitwerking heeft op de productie van uw vee. Het water, dat wordt verneveld onder hoge druk, verdampt meteen in de lucht van de stal. Voor het verdampen is warmte nodig; deze warmte wordt aan de omgevingslucht onttrokken, waardoor de temperatuur in de stal en/of afdeling afkoelt.
Met het mist koelingssysteem pakt u verschillende problemen tegelijkertijd aan: optimalisatie luchtvochtigheid, koeling, minder fijnstof, aangenamer werkklimaat en vliegenoverlast.
Recent Voorbeeld : 34,2°c buiten, 25,3°C binnen

nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Lees Meer